Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  [người, tàu, máy bay] trinh sát
  người phát hiện và nuôi dưỡng tài năng (về thể thao, về nghệ thuật)
  Scout
  (cách viết khác trước đây Boy Scout) hướng đạo sinh
  a scout troop
  đội hướng đạo sinh
  Động từ
  scout around (about) for something (somebody)
  lùng tìm; tìm kiếm
  tôi đã lùng khắp thành phố tìm một căn nhà tốt hơn
  trinh sát
  trinh sát quân địch

  * Các từ tương tự:
  scout-plane, scoutcraft, scouter, scouting, scoutmaster