Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều)
  sự giàu có, sự phong phú
  his success had brought him vast riches
  thành công đã mang lại cho nó sự giàu có
  the riches of Oriental art
  sự phong phú của nghệ thuật phương Đông
  an embarrassment of riches
  from rags to riches
  xem rag