Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đãi, thết, thết đãi
  regale somebody with a good meal
  đãi ai một bữa ăn ngon
  chúng tôi thết đãi nhau rượu sâm banh, chúng tôi cùng uống sâm banh thỏa thích
  làm cho thích thú khoái trá
  chị ta làm chúng tôi thích thú khoái trá với câu chuyện kể về những ngày tháng chị còn đi học

  * Các từ tương tự:
  regalement