Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  gratifified
  làm hài lòng, làm vui lòng
  nghe nói anh thành công, tôi rất hài lòng
  chiều theo
  chiều theo tính tò mò của ai

  * Các từ tương tự:
  gratifying, gratifyingly