Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] sâu sắc; hết sức, cực kỳ
  profoundly grateful
  biết ơn sâu sắc
  profoundly disturbed
  bị quấy rầy hết sức
  [một cách] uyên thâm