Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] nhiệt tình, [một cách] say mê
  [một cách] mãnh liệt, [một cách] nồng nhiệt
  [một cách] tinh, [một cách] thính
  [một cách] sắc sảo
  [một cách] sắc