Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhân vật
    những nhân vật chính trị từ nhiều nước đã đến dự đám tang