Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (khẩu ngữ perk) [cho] thấm qua, [cho] lọc qua
  cà phê pha bằng cách cho nước sôi lọc qua bột cà phê xay
  I'll percolate some coffee
  tôi sẽ pha một ít cà phê
  cà phê đang thấm qua lọc
  nước thấm qua cát
  thấm dần; truyền dần (nói về tin đồn, ý kiến…)
  tin đồn truyền dần khắp công ty