Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ít gây tiếng ồn, im lặng, lặng lẽ
  noiseless footsteps
  những bước chân lặng lẽ

  * Các từ tương tự:
  noiselessly, noiselessness