Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm ẩm, thấm ướt
  tôi bao giờ cũng làm ẩm áo sơ mi trước khi là
  (+ down) kìm hãm
  kìm hãm nhiệt tình của ai

  * Các từ tương tự:
  dampener