Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

noiselessly /'nɔizlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] im lặng, [một cách] lặng lẽ