Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sữa
  nhựa mủ; nước dừa
  nước dược thảo (dùng làm thuốc)
  cry over spilt milk
  xem cry
  milk and water
  (xấu) bài nói chuyện vô vị; ý kiến uỷ mị
  the milk of human kindness
  tính bản thiện của con người
  Động từ
  vắt sữa (bò, dê…)
  cho sữa
  những con bò ấy cho nhiều sữa
  trích, lấy (nhựa của cây…)
  milk a tree of its sap
  trích nhựa cây
  bon rút
  những thoả thuận bất hợp pháp của ông ta sẽ [bòn] rút hết lợi nhuận của doanh nghiệp
  milk (suck) somebody (something) dry
  xem dry

  * Các từ tương tự:
  milk and honey, milk and water, milk bar, milk chocolate, milk churn, milk float, milk pudding, milk round, milk run