Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (wrung)
  vắt, bóp
  nó vắt quần áo trước khi phơi lên dây cho khô
  vắt nước bộ đồ tắm còn ướt của chị đi
  cố moi, cố rút ra
  wring a promise out of somebody
  cố moi cho được một lời hứa của ai
  siết chặt (tay)
  vặn (cổ chim) cho chết
  vò xé, làm quặn đau
  cảnh ngộ những người tị nạn thực sự vò xé lòng tôi
  wring one's hands
  bóp vặn tay (như một dấu hiệu của thất vọng, lo lắng, đau buồn)
  wring somebody's neck
  (khẩu ngữ)
  vặn cổ ai (nói với ý hăm dọa; để tỏ lòng tức giận)
  if I find the person who did thisI'll wring his neck!
  tôi mà bắt được đứa nào làm cái gì đó, thì tôi vặn cổ nó cho mà xem!
  Danh từ
  (thường số ít)
  sự vắt, sự bóp; sự vắt quần áo cho ráo
  sự siết chặt (tay)

  * Các từ tương tự:
  wringer, wringing, wringing wet