Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Anh)
    xe giao sữa tận nhà (xe nhỏ chạy bằng ắc quy)