Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

milk bar /'milk bɑ[r]/  

  • Danh từ
    quán sữa kem (không bán thức uống có rượu)