Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (married)
  kết hôn, lấy vợ, lấy chồng
  họ lấy nhau khi còn trẻ tuổi
  sáu tháng sau khi ly hôn ông ta lại lấy vợ
  làm lễ cưới cho, làm phép cưới cho
  (bóng)( + with) kết hợp chặt chẽ
  việc huấn luyện kết hợp chặt chẽ với nhu cầu của công việc
  bà ta kết hợp sự dí dỏm với kiến thức uyên bác trong bài viết của bà
  marry in haste, repent at leisure
  cưới xin vội vã, hối tiếc dài lâu
  marry money
  lấy người giàu có, đào mỏ
  marry into something
  gia nhập (một gia đình) qua quan hệ hôn nhân
  qua quan hệ hôn nhân mà nó gia nhập tầng lớp quý tộc Pháp
  marry somebody off
  giả quách con gái đi; lấy vợ cho con trai cho rồi
  marry up
  (khẩu ngữ) khớp với nhau, xứng hợp
  hai lối thuật lại truyện này không hoàn toàn khớp nhau

  * Các từ tương tự:
  marry-making