Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều wives)
  vợ
  she was a good wife and mother
  bà ta là một người vợ và người mẹ tốt
  husband and wife
  an old wives' tale
  xem old
  the world and his wife
  xem world

  * Các từ tương tự:
  wifehood, wifeless, wifelike, wifely