Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (wedded hoặc wed)(cũ, không dùng ở thì tiếp diễn)
  kết hôn; gả chồng cho, cưới vợ cho
  rock star to wed top model
  ngôi sao nhạc rốc kết hôn với siêu người mẫu (đầu đề một bài báo…)

  * Các từ tương tự:
  Wed, wedded, wedding, wedding breakfast, wedding-cake, wedding-card, wedding-day, wedding-dress, wedding-favour