Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

matrimony /'mætriməni/  /'mætrimoʊni/

  • Danh từ
    hôn nhân
    unite a couple in holy matrimony
    làm thánh lễ hôn nhân cho một cặp vợ chồng