Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-gg-)
  kéo lê, lôi
  kéo lê một cái va-li nặng lên cầu thang
  she had to lug the kids around (aboutalongall day (bóng)
  chị ta phải dắt tụi trẻ đi quanh quẩn (đó đây) suốt cả ngày
  Danh từ
  (kỹ thuật) giá đỡ, giá treo
  (cũng lug-hole) (Anh, lóng) tai

  * Các từ tương tự:
  luganda, luge, luggage, luggage rack, luggage van, lugger, lughole, lugsail, lugubriosity