Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  môi trường sống, nơi sống (của động vật cây cối)
  nhà, chỗ ở (người)
  tôi thích thấy động vật trong môi trường tự nhiên của chúng hơn là ở vườn thú

  * Các từ tương tự:
  habitation