Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ginger /'dʒindʒə[r]/  

 • Danh từ
  gừng
  sự hăng hái, sinh lực
  the football team needs a bit more ginger in it
  đội bóng cần năng nổ hơn nữa
  màu gừng (tóc)
  Tính từ
  có gừng, tẩm gừng
  ginger cake
  bánh có gừng
  có màu [vàng như] gừng
  a ginger cat
  con mèo có lông màu gừng
  Động từ
  ginger somebody (something) up
  làm sôi nổi lên, làm hào hứng lên
  some dancing would ginger up the party
  khiêu vũ một lát sẽ làm cho buổi tiệc sôi nổi lên

  * Các từ tương tự:
  ginger group, ginger-ale, ginger-beer, ginger-nut, ginger-snap, ginger-wine, gingerade, gingerbread, gingerly