Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gingerade /'dʤindʤə'biə/  

  • Danh từ
    nước gừng (đồ uống ướp gừng)