Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ginger-snap /'dʒindʒəsnæp/  

  • Danh từ
    bánh quy gừng