Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ on)
  yêu mê mẩn
  bà ta yêu các cháu lắm
  I just dote on hot buttered scones
  tôi chỉ mê bánh nướng phết bơ