Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lịch
  a desk calendar
  lịch để bàn
  the Gregorian calendar
  lịch Gregory, dương lịch
  the Cup Final is an important date in the sporting calendar
  trận chung kết tranh cúp là một ngày trọng đại trong lịch thi đấu thể thao

  * Các từ tương tự:
  calendar month, calendar year