Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự vỗ tay tán thưởng
  he sat down amid deafening applause
  anh ta ngồi xuống trong sự vỗ tay tán thưởng vang dội
  sự tán thành; sự hoan nghênh
  cuốn tiểu thuyết mới của bà ta được giới phê bình hoan nghênh nhiệt liệt