Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  làm kinh ngạc, làm sửng sốt
  cô ta kinh ngạc thấy hắn vẫn còn sống

  * Các từ tương tự:
  amazedly, amazedness, amazement