Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hợp kim
  Động từ
  trộn với kim loại xấu hơn
  (nghĩa bóng)
  làm giảm giá trị đi
  niềm hạnh phúc không có nỗi sợ hãi nào có thể làm mờ nhạt đi

  * Các từ tương tự:
  alloy semiconductor, alloy transistor