Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  giống với, tựa như, có quan hệ gần gũi với
  he felt something akin to pity
  nó cảm thấy một cái gì đó tựa như lòng thương hại
  pity and love are closely akin
  lòng thương hại và tình yêu có quan hệ gần gũi với nhau

  * Các từ tương tự:
  akinesia