Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác warmness) sự ấm áp
  the warmth of the climate
  sự ấm áp của khí hậu
  sự nóng vừa phải; hơi ấm
  warmth is needed for the seeds to germinate
  hơi ấm cần cho hạt giống nảy mầm
  sự nồng nhiệt
  he was touched by the warmth of their welcome
  ông ta cảm động về sự đón tiếp nồng nhiệt của họ