Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tủ quần áo
  kho quần áo (của một người)
  kho trang phục diễn viên

  * Các từ tương tự:
  wardrobe dealer, wardrobe master, wardrobe mistress, wardrobe trunk