Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unrelated /' nri'leitid/  

 • Tính từ
  không kể lại, không thuật lại
  an unrelated fact
  một sự việc không thuật lại
  không có liên quan
  không có quan hệ họ hàng