Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (testified) (+ against, for, to)
  trịnh trọng làm chứng (trước tòa…)
  summoned to testify in court
  được đòi ra làm chứng trước tòa
  là bằng chứng của; chứng tỏ; biểu lộ
  những giọt nước mắt biểu lộ nỗi đau buồn của cô ta