Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ)
    người theo đuổi (một cô gái)
    cô ta đã khước từ tất cả các chàng trai theo đuổi cô