Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đủ, đủ để
  will £10 suffice for the trip?
  10 bảng có đủ cho chuyến đi không?
  one warning suffice to stop her doing it
  một lời cảnh báo đủ làm cho chị ta ngừng việc đó
  a light lunch should suffice me
  một bữa ăn trưa nhẹ cũng đủ cho tôi lắm rồi
  suffice it to say [that]…
  chỉ nói thế cũng đủ để thấy rằng
  tôi sẽ không đi vào các chi tiết đáng buồn; nói như vậy cũng đủ để thấy rằng toàn bộ sự việc là cả một thảm họa hoàn toàn