Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp)
  [làm] tràn ra, [làm] sánh ra, [làm] đổ ra
  tôi làm rơi cái xô và nước sánh ra
  nước trà tràn ra đĩa
  slop tea over the table
  làm đổ nước trà ra bàn
  chị ta đổ nước bẩn ra bãi cỏ
  slop about (around)
  lội lõm bõm, vầy (nước)
  sao một số trẻ em thích lội lõm bõm trong các vũng nước thế nhỉ?
  slop out
  đổ nước bẩn đi
  đổ bô phóng uế
  Danh từ
  (thường số nhiều)
  nước bẩn (ở nhà bếp…)
  đồ phóng uế (của tù nhân trong xà lim…)
  chiếc bô phóng uế
  thức ăn loại ra cho lợn
  thức ăn lỏng cho người bệnh (như sữa, cháo…)

  * Các từ tương tự:
  slop-basin, slop-bowl, slop-pail, slop-room, slop-seller, slop-shop, slope, slopewise, sloping