Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gân guốc, [có] bắp thịt cuồn cuộn
  sinewy arms
  cánh tay nổi bắp thịt cuồn cuộn
  (nghĩa bóng) mạnh mẽ, đầy khí lực
  her sinewy prose style
  phong cách văn xuôi mạnh mẽ của bà ta