Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vang âm, vang
  resonant notes
  (nhạc) nốt vang âm
  resonant hall
  phòng đại sảnh vang âm
  valleys resonant with the sounds of church bells
  thung lũng vang tiếng chuông nhà thờ

  * Các từ tương tự:
  resonantly