Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (repaid)
  trả lại, hoàn lại (tiền)
  repay a debt
  trả lại món nợ
  I'll repay it to you tomorrow
  mai tôi sẽ hoàn lại số tiền đó cho anh
  đền đáp lại
  how can I repay [you foryour kindness?
  tôi biết làm sao để đền đáp lại lòng tốt của anh được?

  * Các từ tương tự:
  repayable, repayment