Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường xấu) mực thước, đoan trang
  chị không thể kể chuyện đùa ấy với cô ta, cô ta quá đoan trang và đứng đắn
  [có tính chất] hình thức một cách cứng nhắc
  chiếc áo có cổ trắng trông xinh xinh một cách hình thức cứng nhắc

  * Các từ tương tự:
  prima ballerina, prima donna, prima facie, primacy, primaeval, primage, primal, primality, primarily