Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cơn nguy
  be in great peril
  gặp cơn nguy lớn, lâm nguy nghiêm trọng
  (thường số nhiều) hiểm họa
  đương đầu với những hiểm họa của biển cả (như bão táp…)
  at one's peril
  với khả năng nguy hiểm cho mình
  the bicycle has no brakesyou ride it at your peril
  xe đạp không có phanh, anh đi thì có khả năng nguy hiểm cho anh đấy
  in peril of one's life
  nguy đến tính mạng

  * Các từ tương tự:
  perilla, perilous, perilously, perilousness, perilune, perilymph