Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (+ onto, over) quang cảnh; cảnh sắc
  a pleasant outlook over the valley
  một cảnh sắc trông thích mắt nhìn ra thung lũng
  (+ on) cách nhìn; quan điểm
  a narrow outlook on life
  cách nhìn hẹp hòi về cuộc sống
  a pessimistic outlook
  một cái nhìn bi quan
  (+ for) viễn cảnh; triển vọng
  a bleak outlook for the unemployed
  viễn cảnh ảm đạm đối với những người thất nghiệp
  further outlook, dry and sunny
  triển vọng thời tiết khô ráo và có nắng (dự báo thời tiết)