Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  điều huyền bí; điều bí ẩn
  những điều bí ẩn của tạo vật
  vẻ bí hiểm
  you are full of mystery tonight
  tối nay trông anh có vẻ bí hiểm lắm
  câu chuyện (vở kịch) về một tội ác bí hiểm
  mysteries
  (số nhiều)
  nghi lễ tôn giáo bí truyền

  * Các từ tương tự:
  mystery play, mystery-man, mystery-ship