Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự mập mờ, sự mơ hồ
    sự lờ mờ
    sự không dứt khoát
    vẻ lơ đãng