Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ) (cũng jumbo-sized)
  to khác thường, cực lớn
  a jumbo [-sizedpacket of washingpowder
  một gói bột giặt to khác thường
  Danh từ
  (số nhiều jumbos) (cũng jumbo jet)
  máy bay phản lực khổng lồ (chở được mấy trăm người)