Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự gãy; sự gãy xương; chỗ gãy xương
  a fracture of the leg
  sự gãy xương chân
  the flood was caused by a fracture in the water pipe
  nước ngập do một chỗ gãy ở ống dẫn nước
  Động từ
  [làm] gãy
  xương ống chân chị ta bị gãy ở hai chỗ