Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depredation /,deprə'dei∫n/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    sự cướp phá, sự phá phách
    không một làng nào thoát khỏi sự phá phách của chiến tranh