Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rất thú vị, rất hấp dẫn
  a compulsive novel
  một cuốn tiểu thuyết rất hấp dẫn
  đam mê
  a compulsive gambler
  người đam mê cờ bạc
  he's compulsive liar
  anh ta là một tên quen thói nói dối

  * Các từ tương tự:
  compulsively, compulsiveness