Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    trâng tráo, hỗn xược